Zwroty i wymiany

ZWROT

Klient  ma prawo do zwrotu zakupionego towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od zawarcia umowy. Warunkiem niezbędnym przyjęcia zwrotu jest:

1. Odesłanie produktu nieużywanego i czystego, z oryginalnymi plombami zabezpieczającymi na adres:

Bunny The Star

ul. Wiertnicza 105

02-952 Warszawa

tel. 884 992 666

2. Załączenie dowodu zakupu (faktura VAT, paragon fiskalny),

3. Załączenie wypełnionego formularza zwrotu.

 Koszt przesyłki pokrywa Klient.

Zwrot wpłaty dokonywany jest w ciągu 10 dni od daty zgłoszenia. Forma zwrotu środków będzie taka sama jak forma dokonanej przez Państwa płatności.

WYMIANA

Klient ma prawo wymiany towaru zakupionego w naszym sklepie w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Warunkiem wymiany jest:

1. Odesłanie produktu nieużywanego i czystego,  z oryginalnymi plombami zabezpieczającymi na adres:

Bunny The Star

ul. Wiertnicza 105

02-952 Warszawa

tel. 884 992 666

2. Załączenie dowodu zakupu (faktura VAT, paragon fiskalny).

3. Załączenie wypełnionego formularza wymiany.

 Koszt przesyłki pokrywa klient .


Rozstrzyganie sporów

PLATFORMA ODR

Jako konsumentowi na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z 21 maja 2013 r. sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia WE nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumsnckich) przysługuje Ci prawo do skorzystania z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (platforma ODR).

Łącze do platformy, na której może być rozstrzygnięty spór:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

Jeśli chcesz z nami się skontaktować napisz na adres poczty elektronicznej: [email protected]