Terms and Conditions

of the Online Shop at www.bunnythestar.com

I. Definicje

 

The terms used in these Terms and Conditions shall mean:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 380 ze zm.).

3. Konsument – zgodnie z art. 221 Kodeksu Cywilnego za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

4. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego www.bunnythestar.com

5. Sklep internetowy (Sklep) –  serwis internetowy dostępny pod https://bunnythestar.com, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.

6. Sprzedawca – Piotr Hardej prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BUNNY THE STAR Piotr Hardej, ul. Jana Sebastiana Bacha 34/1111, 02-743 Warszawa, NIP: 5213200352, REGON: 143002086.

7. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym.

8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sklepem a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

9. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 683)

10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030 ze zm.).

11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

II. General Provisions

2.1.  Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.bunnythestar.com

2.2. These Terms and Conditions are the terms and conditions referred to in Article 8 of the Electronic Services Act.

2.3. The Online Shop at www.bunnythestar.com is operated by  

Piotr Hardej, conducting business activity under the name BUNNY THE STAR

ul. Jana Sebastiana Bacha 34/1111, 02-743 Warsaw, NIP (Tax Identification Number) 5213200352, REGON (National Business Registry Number) 143002086.

2.4. These Terms and Conditions define in particular:

a.) the rules of registration and use of an account within the Online Shop;

b.) the rules and technical conditions of purchases of products available in the Online Shop;

c.) the rules of placing Orders via the Online Shop;

d.) the rules of concluding Sales Agreements using services provided as part of the Online Shop.

2.5. The www.bunnythestar.com Online Shop conducts retail sales via the Internet.  

2.6. All products offered by the Online Shop are brand new, free from physical and legal defects and have been legally introduced into the Polish market.

2.7. For the proper use of the Shop, it is necessary to meet the following technical requirements:

- połączenie z siecią Internet,

- przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę www.

2.8. For the proper use of services, the Customer should have computer hardware and software meeting the following minimum requirements:

- aktualna wersja przeglądarki Firefox, Chrome, Opera, Safari lub każda inna zgodna z aktualnie obowiązującymi standardami wyświetlania stron internetowych;

- monitor o rozdzielczości minimum 1024x768;

- włączona obsługa Cookies i Java Script 3. W razie korzystania przez Klienta ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych powyżej, Sprzedawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania serwisu i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość świadczonych usług.

2.9. The Seller represents that the provision of services through the Online Shop is intended for persons 16 years of age or older.  

 

III. Registration

3.1. In order to create an account, the Customer may register in the Shop free of charge.

3.2. Registration is not necessary for placing an Order in the Online Shop.  

3.3. In order to register, the Customer should fill in the registration form available on the Shop's website and send the completed form. 

3.4. In order to register, the Customer is obliged to read and accept the Terms and Conditions.  

3.5. Once the completed form is submitted, the Customer will immediately receive an e-mail confirmation of registration to the e-mail address indicated in the form. 

 

IV. Procedure for Concluding a Sales Agreement

4.1. In order to conclude a Sales Agreement via the Online Shop, the Customer should visit www.bunnythestar.com, select Goods from the Shop's offer and take further technical steps, as specified by the order wizard made available to the Customer, in order to configure the Goods for purchase.

4.2. The Goods to be ordered are selected by the Customer through the order wizard and then added to the basket.

4.3. When placing an Order, before pressing the "Proceed to Checkout" button, the Customer has the possibility of modifying the data entered and the Goods selected. For this purpose, the Customer must follow messages displayed and information available on the website.

4.4. Once the Customer using the Online Shop has provided all the necessary data or has correctly logged in, an Order summary will be displayed. The Order summary will contain information concerning:

a.) the subject of the order,

b.) unit and total price of the ordered products, including delivery costs and additional costs (if any),

c.) selected payment method,

d.) delivery method,

e.)  uwagi do zamówienia  - informacje dodatkowe zgłoszone przez Klienta do Sprzedawcy.

4.5. In order to place an Order, it is necessary to accept the Terms and Conditions.

4.6. The provision of personal data marked with an asterisk is voluntary, but failure to provide such data will make it impossible to process the Order.  

4.7. The Order is sent by pressing the "Order with obligation to pay" button.  

4.8. The Customer's sending of the Order constitutes a declaration of will to conclude a Sales Agreement with the Seller, in accordance with the content of the Terms and Conditions.

4.9. After placing the Order, the Customer will receive an e-mail message containing the final confirmation of all the significant Order elements.

4.10. The Agreement shall be considered concluded once the Customer receives the e-mail message referred to above.

4.11. The Sales Agreement, the content of which is in accordance with the Terms and Conditions, shall be concluded in the Polish language.

 

V. Delivery

5.1. The delivery of the Goods shall be limited to the territory of the European Union and shall be made to the address indicated by the Customer in the course of placing the Order.

5.2. The ordered Goods are delivered using the method of transport chosen by the Customer when placing the Order.

5.3. The order lead time is the processing time of 1-10 working days and the delivery time of 24h/48h (for deliveries within the territory of the Republic of Poland) or 72h (for deliveries within the territory of the European Union) respectively, counting from the day of booking the payment for the Goods purchased by the Customer.

5.4. Before accepting the shipment delivered by a courier, it is necessary to check whether the packaging has not been damaged in transport. In particular, attention should be paid to the condition of tapes or seals affixed to the consignment. If the packaging bears any signs of damage or if the seals (tapes) are broken, it is necessary to refuse to accept the shipment, draw up a damage report in the presence of the courier and contact the seller as soon as possible in order to explain the case. Failure to identify any irregularities in the shipment in terms of quantity or quality upon receipt may affect the outcome of the Customer's complaint regarding the incompleteness, damage or theft of the shipment in transport.

 

VI. Prices and Payment Methods

6.1. The prices of the Goods are given in Polish zloty and include all components, including VAT, customs duties and any other components.

6.2. The Customer may pay for the Order via:

a.) transfer to the bank account number 39 1090 1870 0000 0001 3573 0639;

b.) payment through the DOTPAY system.

6.3. The Shop issues a proof of purchase for all Goods sold: a receipt or an invoice. 

 

VII. Right of Withdrawal

7.1. Pursuant to the Consumer Rights Act, a Customer who is a Consumer has the right to withdraw from an agreement concluded remotely within 14 days, without providing any reason. Withdrawal shall be deemed effective if the Consumer makes a statement to that effect in writing and sends it to the address of the Shop or by e-mail to [email protected]. When making a declaration of withdrawal, the Consumer may use the declaration form available on the Shop's website. Upon the receipt of the relevant declaration by the Shop, a confirmation of this fact will be immediately provided to the Customer, together with the return number to be referred to when returning the Goods.

7.2. The 14-day period shall be calculated from the day on which the Goods were delivered. The time limit shall be deemed to have been met if, before its expiry, the Consumer sends a declaration of withdrawal.

7.3. The Consumer's right of withdrawal from the Sales Agreement is excluded for goods that are not prefabricated, that are manufactured according to the Consumer's specifications or that serve to meet the Consumer's individualised needs (Article 38(3) of the Consumer Rights Act).  

7.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy będących przedmiotem Umowy.

7.5. The Seller shall be obliged to refund all payments made by the Consumer, including the cost of delivery of the Goods to the Consumer, immediately but not later than within 14 days from the date of receipt of the Consumer's declaration of withdrawal from the Sales Agreement. The Seller may withhold the refund of payments received from the Consumer until it has received the Goods or the Consumer has provided evidence of having sent the Goods back, whichever occurs first.

7.6. Payments shall be refunded in the same manner in which the payment was made, unless the Consumer expressly accepts another solution. No fees are charged for the refund of payments.

7.7. The Goods should be returned immediately, but not later than within 14 days. To keep the time limit, it is sufficient to send the Goods back to the Seller's address before the time limit expires.

7.8. The cost of packaging and returning the Goods shall be borne by the Customer.

 

VIII. Complaints about Goods

8.1. The Seller shall ensure that the Goods are delivered free of physical and legal defects. The Seller shall be liable to the Customer if the Goods have a physical or legal defect (warranty).  

8.2. A physical defect in the Goods involves the non-compliance of the sold Goods with the Agreement; the Goods sold are not in compliance with the Agreement in particular if they:

- nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

- nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

- nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

- została kupującemu wydany w stanie niezupełnym.

Furthermore, an item has a physical defect also in the event that it has not been properly assembled and put into operation, if these operations have been performed by the seller or a third party for which the seller is responsible, or by the purchaser if they have followed the instructions received from the seller.

8.3. The Seller is exempt from liability under the warranty if the Customer was aware of the defect at the time of concluding the Agreement.

8.4. If the Goods sold have a defect, the Customer may:

- złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie (ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady;

- jeżeli jest Konsumentem, zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę;

- żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego. 

8.5. For a Customer who is a Consumer, the cost of delivery of the Goods complained about shall be covered by the Seller.  

8.6. If the Customer who is a Consumer has requested the replacement of the Goods or the removal of the defect or has made a declaration of price reduction, specifying the price reduction amount, and the Seller has not responded to this request within 14 days, it shall be deemed that the Seller has recognised the request as justified. 

8.7. The Seller shall be liable under the warranty if a physical defect is identified before the expiry of two years from the date of delivery of the item to the Customer.

8.8. The claim for the rectification of a defect or the replacement of the sold Goods with goods free of defects shall be time-barred within one year from the date of discovery of the defect. If the purchaser is a Consumer, the period of limitation shall not end before the expiry of two years from the date of delivery of the item to the Consumer. 

8.9. The Goods sold by the Seller may be covered by a guarantee granted by the manufacturer of the Goods or the distributor. If the Goods are covered by a guarantee, information on the existence and content of the guarantee is provided on the Shop’s website. 

8.10. Complaints due to a violation of the Customer's guaranteed rights or other rights under these Terms and Conditions should be sent to [email protected]. The Seller undertakes to consider each complaint within 14 days or, if this is not possible, to notify the Customer within this period about when the complaint will be considered.

8.11. Warunkiem koniecznym, aby Sklep Internetowy www.bunnythestar.com

rozpatrzył reklamację jest dostarczenie Sprzedawcy  reklamowanego towaru wraz z paragonem lub fakturą.

8.12. If the Customer’s complaint is recognised, the Seller shall satisfy the Customer's claim within 14 working days from the date of receiving the Goods complained about.

 

IX. Complaints about Electronic Services

9.1. The Seller strives to ensure the fully correct operation of the Shop to the extent resulting from current technical knowledge and undertakes to remove all irregularities reported by the Customers within a reasonable period of time.

9.2. The Customer is required to immediately notify the Seller of any irregularities or interruptions in the operation of the Online Shop service.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres e-mail: [email protected] lub  przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego pod adresem: www.bunnythestar.com/kontakt .

9.4. In the complaint, the Customer should provide their full name, correspondence address, description and date of occurrence of irregularities related to the operation of the Shop.

9.5. Sprzedawca  zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

X. Personal Data Protection

10. 1. Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności, która stanowi część niniejszego Regulaminu.

 

XI. Final Provisions

11.1. Customers may access these Terms and Conditions at any time via the link on the home page of www.bunnythestar.com or download and print them.

11.2. In the event of a dispute arising from a concluded Sales Agreement or Electronic Services Agreement, the parties will seek to resolve the dispute amicably. The law applicable to the resolution of any disputes arising under these Terms and Conditions shall be the law of Poland.

11.3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1822 ze zm.).

11.4. Klient będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

11.5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą  a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy. 

11.6. In matters not regulated in these Terms and Conditions, the provisions of the Civil Code, the Electronic Services Act and any other relevant provisions of Polish law shall apply.